PROJEKTY

Myślenie jest pracą bez której osiągniecie zamierzonego celu może nie przynieść satysfakcji.

Nasza specjalizacja w projektowaniu to:

Hale przemysłowe

Projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze hal przemysłowych o konstrukcji stalowej, żelbetowej i drewnianej o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym

Budynki użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej projektowane dla Zamawiających z wielu specyficznych branż (szkoły, przedszkola, komisariaty, kościoły etc.)

Budownictwo mieszkaniowe

Projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych od technologii tradycyjnej po specjalistyczne rozwiązania dla projektów nietypowych (modernistyczne, szkieletowe, technologia „Straw Bale” i inne

Przebudowy istn. obiektów kubaturowych

Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy i remonty obiektów budowlanych o różnym stopniu skomplikowania realizujące wizję Inwestora. Także obiekty zabytkowe.

Obiekty specjalne

– konstrukcje technologiczne dla Zakładów Przemysłowych
– konstrukcje pod suwnice i inne urządzenia transportu bliskiego
– konstrukcje wsporcze i oporowe dla sieci i instalacji
– obiekty i wyposażenie Parków Rozrywki
– obiekty i konstrukcje sportowe
oraz wiele innych

NADZORY

Sukces w procesie tworzenia obiektów zależy nie tylko od precyzyjnego określenia celu ale również od synchronizacji działań jego uczestników.

 

W ramach pomocy w wykonawstwie oferujemy:

Kierowanie budową

Pełna organizacja etapu budowy dla obiektów kubaturowych wraz z zapewnieniem objęcia funkcji Kierownika Budowy lub Robót

Nadzory inwestorskie

Przejęcie obowiązków Inwestora Zastępczego oraz pełna koordynacja procesu budowy obiektu w imieniu i ścisłej współpracy z Inwestorem. Doświadczona kadra dla każdej z branż

Zarządzanie projektem

Organizacja pełnego procesu inwestycyjnego w zakresie od studium wykonalności poprzez uzyskanie wymaganych prawem decyzji, postanowień i uzgodnień umożliwiających rozpoczęcie etapu budowy aż do uzyskania ostatecznych decyzji pozwolenia na użytkowanie.

EKSPERTYZY

Zrozumienie mechanizmów pracy konstrukcji pozwala na trafne określenie nieprawidłowości oraz wskazanie optymalnych metod ich usunięcia.

Wykonujemy ekspertyzy, oceny techniczne i opinie, m. in.:

Ekspertyzy konstrukcyjne

W zakresie:
– sprawdzenie stanu technicznego obiektów budowlanych
– Ocena możliwości i wpływu przebudowy, nadbudowy, podbudowy lub podbudowy
– Kontrola zgodności użytkowana obiektów budowlanych z aktualnie obowiązującymi przepisami
– Obliczenia sprawdzające i projekty wzmocnień dla konstrukcji różnym stopniu skomplikowania
oraz inne.

Kontrole obiektów budowlanych

Dla wszystkich obiektów: mało i wielkopowierzchniowych podstawowe i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych odpowiadające wymogom Ustawy Prawo Budowlane.

Opinie geotechniczne

Pełna analiza parametrów podłoża gruntowego dzięki wykonywaniu badań i pomiarów gruntów o różnym stopniu złożoności. Opracowanie opinii geotechnicznych, projektów wzmocnienia podłoża, posadowienia pośredniego i bezpośredniego oraz rozwiązania zabezpieczające realizację przedsięwzięć w wykopach do znacznych głębokości.